Propozycja Statutu Szkoły

Spis treści: Rozdział 1.Informacje o Szkole s. 2-4 Rozdział 2. Funkcjonowanie Szkoły s. 4-17 Rozdział 3. Organy Szkoły s. 17-27 Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły s. 27-36 Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy s. 36-45...

Czytaj dalej
dodawanie
  • Sport
  • Nasze sukcesy
  • Konkursy przedmiotowe
  • Samorząd Uczniowski
  • Egzaminy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach cyklicznie organizuje...