Kategoria: Akademia Przedszkolaka

Akademia Przedszkolaka – chemia i fizyka

W październiku i listopadzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku wspólnie z Przedszkolem Publicznym w Szczyrku przy pomocy GKRPA UM Szczyrk zorganizowały zajęcia dla pięcio- i sześciolatków w ramach programu „Akademia Przedszkolaka”. Dzieci wraz z rodzicami świetnie się bawili ucząc się zasad bezpiecznego zachowania. Uczestnicy odkryli również ciekawe tajemnice przyrody przeprowadzając doświadczenia z zakresu fizyki i chemii. W 2018 roku zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli SP1 i Przedszkola będą kontynuowane z innych, równie atrakcyjnych...

Czytaj dalej

Cz.5. Europa w pigułce

I Temat: ,,Mój kraj to Polska – zapoznanie z flagą Polski i jej kolorami oraz godłem w oparciu o legendę ,,Orle gniazdo” W. Wasilewskiej. Cele ogólne: ❖ zapoznanie ze znaczeniem słowa Polska, z godłem Polski, z flagą; ❖ budzenie dumy z przynależności narodowej. Cele operacyjne: ➢ wie, jak wygląda flaga i godło Polski; ➢ potrafi opowiadać treść legendy. Przebieg zajęć: 1. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego ,,Barwy ojczyste’’. Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie . A na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel – serce czyste… Piękne są nasze barwy ojczyste. Zwrócenie uwagi na kolory flagi, ich układ i omówienie jak ważna jest flaga dla Polaków oraz kiedy się ją eksponuje: – odróżnia Polaków od obywateli innych narodów; – sportowcy na zawodach międzynarodowych; – wywieszenie podczas świąt państwowych; – bandera na statku; 2. Wysłuchanie legendy W. Wasilewskiej ,,Orle Gniazdo”. Wędrowało trzech braci: Lech, Czech i Rus. Szukali ziemi, na której mogli by się osiedlić. Czech ruszył na południe. Rus – ku wschodowi, Lech został sam ze swoją drużyną. Wędrował przez olbrzymie bory. Okrążał jeziora , bagna. Drużyna Lecha zaczynała już narzekać. – Za długo trwa ta wędrówka. Czego Lech jeszcze szuka? Mało tu zwierzyny i ryb w wodach? Można się osiedlić i żyć, głód nie grozi. Szemrali cicho, jednakże Lech nie zwracał na to uwagi. Szedł wciąż na przód. Aż pewnego dnia zaszli w pagórkowatą okolicę między dwoma jeziorami. Pięknie tu było, szumiał las i pachniały leśne zioła. Wreszcie dotarli do skraju obszernej polany. – Spoczniemy tu chyba? – zapytał ktoś z drużyny. W tej chwili załopotały głośno skrzydła. Ogromny orzeł opuścił się na stojące na środku polany drzewo. Ciemniało tam orle gniazdo....

Czytaj dalej

Akademia Przedszkolaka – program

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „JAK ZDROWO I BEZPIECZNIE POZNAJĘ ŚWIAT” REALIZOWANY W RAMACH AKADEMII PRZEDSZKOLAKA Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice i nauczyciele. Prawie w każdym działaniu podejmowanym w domu, przedszkolu czy w szkole staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją. Proponowane w ramach Akademii bloki tematyczne oraz zabawy, dyskusje i ćwiczenia posłużą nie tylko wzmacnianiu u dzieci poczucia tożsamości i własnej wartości, ale będą okazją do poznania oraz rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności potrzebnych do życia. Z kolei rodzice uczestniczący wraz ze swoimi dziećmi w zajęciach będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i umiejętności wychowawczych oraz zastosowanie tej wiedzy do budowania większej więzi ze swoim milusińskim, jak i rozwiązywania problemów w relacji z synem czy córką. Akademia Przedszkolaka ma za zadanie wprowadzić rodziców w problematykę zajęć, w których uczestniczą ich dzieci, co pozwoli na poznanie tego czym dziecko się interesuje, w czym sobie dobrze radzi i jak można mu pomóc w przezwyciężaniu wszelkich trudności na jakie napotyka. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach Akademii pozwoli dzieciom rozwijać talenty, poznawać różne dyscypliny naukowe, poznawać kultury państw, języki, przyrodę i świat. Dzieci poznają czym jest wspólna radość, zabawa i duma rodzica. Niewątpliwym wyróżnieniem będzie otrzymanie certyfikatu ukończenia Akademii Przedszkolaka. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U....

Czytaj dalej

Cz.4. Komputerowe zabawy przedszkolaków

Scenariusz do czwartych zajęć projektu Akademii Przedszkolaka pt. „Komputerowe zabawy przedszkolaków”. Cele operacyjne – dziecko: potrafi otworzyć samodzielnie program Paint; zna i potrafi używać narzędzi programu potrzebnych do tworzenia figur oraz pokolorowania ich; potrafi operować myszką tak, by trafić na wyznaczony punkt w narzędziach i przenieść go na otwartą kartę programu; rozpoznaje i różnicuje cztery figury geometryczne: kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt. potrafi otworzyć program Word; potrafi odszukać na klawiaturze litery potrzebne do napisania swojego imienia; potrafi rozpoznać globalnie imię swoje i imiona niektórych kolegów; zna imiona swoich rówieśników z grupy; wie do czego służy komputer; zna wady i zalety komputera; wie w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w sieci; umie poruszać się po bezpiecznych stronach internetowych; opowiada o własnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z komputera; zna i nazywa podstawowe części komputera; korzysta z zasobów Internetu. Przebieg zajęć: Powitanie dzieci, pokaz filmów dotyczących prawidłowej postawy przy komputerze oraz bezpiecznego używania Internetu. Oglądanie stanowisk komputerowych, prezentacja poszczególnych części zestawu komputerowego,  rozpoznawanie ich w pracowni komputerowej i nazywanie, ćwiczenia praktyczne przy komputerze. Słuchanie wiersza S. Konarzewskiego „Mój kolega komputer” „Mój kolega komputer” (Stanisław Karaszewski) Mam komputer supernowy Z monitorem kolorowym, Klawiaturą, stacją dysków I malutką, zwinną myszką! Mój komputer, mój komputer, On jest super, super, super! On najlepszym jest kolegą, nie potrzeba mi innego! Och! Ach! Och! Ach! To najlepszy kumpel w grach! Nagle, rety! Co się dzieje?! W komputerze coś szaleje, Wirus groźny niesłychanie Pożarł program, połknął pamięć! Wirus popsuł mi komputer, Już komputer nie jest super! Ale za to mam dobrego, Mam kolegę prawdziwego! Och! Ach! Och! Ach! To najlepszy kumpel w grach.   Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza i próba odpowiedzi na pytania: –...

Czytaj dalej
  • 1
  • 2