Zadania przygotowujące do III (ostatniego) etapu szkolnego konkursu matematycznego RUSZ GŁOWĄ są już dostępne.

Link