Centralna Komisja Egzaminacyjna – udział szkoły w badaniu diagnostycznym dla uczniów III klasy gimnazjum, które odbędzie się w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku. Badanie będzie polegało na rozwiązaniu zadań z poszczególnych arkuszy w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych, z uwzględnieniem: 

 

 

 

 

1) przeprowadzenia poszczególnych części badania diagnostycznego w ciągu trzech kolejnych dni według następującego harmonogramu:

– 7 grudnia – część humanistyczna:

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, godz. 9.00 (czas trwania 60 minut) *)

– z zakresu języka polskiego, godz. 10.45 (czas trwania 90 minut) **)

– 8 grudnia – część matematyczno-przyrodnicza

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych, godz. 9.00 (czas trwania 60 minut) *)

– z zakresu matematyki, godz. 10.45 (czas trwania 90 minut) **)

– 9 grudnia – część z języka obcego nowożytnego

– na poziomie podstawowym, godz. 9.00 (czas trwania 60 minut) *)

– na poziomie rozszerzonym, godz. 10.45 (czas trwania 60 minut) ***)

*) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem może zostać wydłużony o 20 minut

**) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem może zostać wydłużony o 45 minut

***) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas pracy z arkuszem może zostać wydłużony o 30 minut

2) zapoznania uczniów z instrukcją i kartą odpowiedzi

3) powołania zespołów nadzorujących (w badaniu nie jest wymagany udział nauczycieli z innej szkoły).

Wynik badania nie będzie miał wpływu na ocenę szkolną, natomiast pozwoli nauczycielom, uczniom i ich rodzicom określić kierunek dalszych przygotowań do egzaminu. Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone i ocenione przez nauczycieli ich szkoły macierzystej, a eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych będą służyć nauczycielom pomocą w stosowaniu kryteriów oceniania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po 9 grudnia br. materiał do badania będzie opublikowany na stronie CKE.