Zarządzenie Nr 12/18/19

Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku z dnia 2 stycznia 2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

(…)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku wyznacza

Panią Joannę Niemczuk-Ryś

na Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczyrku.

Pobierz załącznik – Administracja RODO 2019


INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZYRKU.

Pobierz plik – informacja dla rodziców RODO