W ostatnich latach coraz więcej mówi się o inicjatywach podejmowanych przez całą społeczność szkolną Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku.

Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie pragną robić coś pożytecznego dla siebie oraz swojej szkoły. Wszystkie podejmowane działania mają na celu udowodnienie młodym ludziom, że przy dużym wspólnym zaangażowaniu można osiągnąć sukces.

Co roku uczniowie klas trzecich gimnazjum szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania: W jaki sposób zaplanować swoją przyszłość? Jaką wybrać drogę edukacyjną i szkołę ponadgimnazjalną? Aby pomóc młodzieży w podjęciu tych trudnych decyzji Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku organizuje Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbywa się cyklicznie już od kilku lat. W tym roku po raz siódmy organizowaliśmy to przedsięwzięcie.

W piątek 13 marca, z uczniami dwóch szkół gimnazjalnych Szczyrku oraz szkół Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki i Kalnej, spotkali się przedstawiciele 26 szkół ponadgimnazjalnych z Bielska­ Białej i Żywca. Należy zaznaczyć, że z roku na rok otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń szkół, które pragną uczestniczyć w tej imprezie. Niestety z braku miejsc musimy wybierać te, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów.

W tym roku w uroczystym otwarciu Giełdy wzięli udział przedstawiciele Miasta Szczyrk: Radna Powiatu Bielskiego­ p. Helena Byrdy-Przybyła, Burmistrz Miasta Szczyrk­ p. Antoni Byrdy, Przewodniczący Komisji Oświaty­ p. Krystian Harazin, Inspektor ds. Oświaty­ p. Edyta Caputa. Organizacją i koordynacją całego projektu zajęli się: p. Alicja Kołaszewska­ pedagog szkolny oraz Dyrektor ZSPiG Nr 1 p. Janusz Makuch, przy wsparciu nauczycieli i uczniów.

Duże zaangażowanie wykazali uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Sabiną Jakubiec. Pomagali także uczniowie klasy II gimnazjum, której wychowawcą jest p. Joanna Kowalewska oraz opiekunka biblioteki szkolnej p. Maria Holek­-Kastelik. Pan Brunon Bielecki­ zajął się promocją Giełdy w mediach. W przygotowaniu całego przedsięwzięcia pomagał wytrwale cały personel administracyjno-gospodarczy, na czele z sekretarzem szkoły p. Lucyną Pawlusiak.

Program profilaktyczny „Mądrze decyduj o przyszłości”, który przeprowadzono podczas Giełdy oraz wszystkie wykorzystane w projekcie materiały współfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Miasta Szczyrk.

Przedstawiciele placówek oświatowych przedstawili swoje bogate oferty edukacyjne, kierunki kształcenia, kadrę, bazę dydaktyczną oraz swoje osiągnięcia. Uczniowie szkół gimnazjalnych mieli okazję porozmawiania ze starszymi kolegami oraz przyszłymi nauczycielami uczącymi w szkołach ponadgimnazjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoły ponadgimnazjalne perfekcyjnie przygotowały się do spotkania z gimnazjalistami. Były pokazy kulinarne, cukiernicze, fryzjerskie i techniczne. Prawie na każdym stoisku pojawił się laptop, na którym młodzież mogła podziwiać każdą szkołę od wewnątrz.

Przez cały czas trwania giełdy dyżur pełnili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, który udzielali fachowych porad przyszłym absolwentom. Dla przyjezdnych gości z wszystkich szkół zorganizowano słodki poczęstunek.

W VII edycji Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział ponad 300 osób. Do skorzystania z bogatej oferty giełdy zostało zaproszone szerokie grono odbiorców, począwszy od uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców, jak również wszystkich innych osób zainteresowanych podjęciem dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Spotkania z przedstawicielami szkół dostarczyło wszystkim uczestnikom obszernych informacji niezbędnych do świadomego i rzetelnego wyboru dalszej drogi edukacji. Takie spotkania społeczności z różnych szkół, w jednym czasie i w jednym miejscu, przynoszą niewątpliwe korzyści naszej młodzieży i pomogą im w zaplanowaniu swojej kariery edukacyjnej i zawodowej. Jest to także podsumowanie ciężkiej pracy tych, którzy przez cały rok pracowali z gimnazjalistami ukierunkowując ich „drogę do przyszłości”.

Alicja Kołaszewska