Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 28.11.2018 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3na stacjach w Lublińcu o 98%, Wodzisławiu Śląskim o 68%, Gliwicach o 56%, Rybniku o 44%, Zabrzu o 42%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 40%, Katowicach o 36%, Żywcu o 36%, Bielsku-Białej o 22%, Cieszynie o 20%, Dąbrowie Górniczej o 18%, Tychach o 10%, Częstochowie o 6%, Sosnowcu o 2%;
(…)

Tam, gdzie dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń są przekroczone, zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni. Osoby chore, szczególnie cierpiące na choroby przewlekłe, choroby serca, układu oddechowego czy alergie, oraz dzieci i kobiety ciężarne powinny unikać przebywania na powietrzu. Warto pamiętać, że na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływ ma każdy z nas. Zależy on m.in. od tego, czym palimy w domowych piecach, czy korzystamy często z samochodu, nawet na krótkich dystansach, lub czy palimy śmieci i liście w przydomowych ogródkach.


źródła informacji: