Cieszymy się kolejny rok, że dzięki wsparciu Gminnej Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możemy prowadzić w naszej szkole zajęcia „ Pierwszej pomocy „ Zajęcia mają za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym , jak i rozbudzić zainteresowania podstawowa wiedza medyczną. Dzieci uczą się pierwszej pomocy przedmedycznej w razie omdlenia , utraty przytomności , urazów . Cykl zajęć w roku szkolnym 2021/2022 zakończy program profilaktyczny „ Bezpieczne Wakacje „ .

Opiekun: B. Róg

GALERIA TUTAJ