We wrześniu 2017 przystąpiliśmy do programu rządowego „Aktywna tablica” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji.

Rezultat okazał się znakomity: od połowy listopada SP1 posiada dwie nowe tablice multimedialne. Dzięki nim można prowadzić zajęcia z wykorzystaniem wielu programów, odtwarzać filmy, sporządzać notatki w nowatorskiej formie. Umożliwiają prowadzenie lekcji z dowolnego przedmiotu, pozwalają tworzyć interaktywne zabawy i gry angażujące wszystkich uczniów. Nauczyciele przeszli również szkolenie dotyczące obsługi nowych pomocy dydaktycznych.