Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych to przeciwdziałanie powstawaniu niszowych grup izolowanych i wyobcowanych przez środowisko szkolne, promowanie wiedzy i umiejętności o mediacji i innych niekonfrontacyjnych formach rozwiązywania sytuacji konfliktowych, poprawianie klimatu społecznego szkoły, wzmacnianie roli środowisk lokalnych, budowanie umiejętności wychowawczych przedstawicieli tych środowisk, podnoszenie wśród uczniów świadomość roli akceptacji i tolerancji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Informacje

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/promujemybezpieczenstwo-w-sieci/informacje/