6 października przystępujemy do programu „Bezpieczna szkoła cyfrowa” (cyfrowobezpieczni.pl).

 

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego – to wydarzenia edukacyjno-informacyjne w szkołach prowadzone przez Edukatorów w formie warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami. W ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa zaplanowaliśmy w naszej szkole działania wg poniższego harmonogramu:

  • 11.00 – Spotkanie z uczniami na sali gimnastycznej;
  • 12.10 – Warsztaty z klasami: 6ASP, 6BSP, 2G;
  • 13.05 – Warsztaty z klasami 3AG i 3BG;
  • 13.55 – Warsztaty z klasą 7 SP;
  • 14.45 – Warsztaty dla nauczycieli.

Informacje od organizatora

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.