Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku przystąpiła do inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych promującej pokój poprzez pokazanie Światu symbolicznej białej kartki. Przedsięwzięcie MKOL i ONZ sięga swoimi korzeniami do roku 2013, niemniej jednak dla nas Polaków ma w bieżącym roku szczególne znaczenie, w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Dramatyczną sytuację naszych przyjaciół z Ukrainy widzimy na co dzień. Nie pozostajemy wobec niej obojętni, a swoje wsparcie postanowiliśmy okazać m.in. poprzez wspólny udział w rajdzie górskim ,,Zielenią się buki”.