W ramach Programu Profilaktycznego naszej Szkoły 22. października odbyły się pierwsze zajęcia w Akademii Przedszkolaka pt.: „Żyj bezpiecznie” – przepisy ruchu drogowego, pierwsza pomoc oraz „Oznaki jesieni”.

Organizatorami zajęć są: ZSPiG nr 1 oraz Przedszkole Publiczne w Szczyrku przy współpracy z GKRPA przy Urzędzie Miasta Szczyrk.

Scenariusz zajęć „ŻYJ BEZPIECZNIE”

Scenariusz zajęć „Żyj bezpiecznie” prezentował propozycje zabaw, w których dzieci mogą wykazać się wiedzą dotyczącą bezpiecznych zachowań w różnych miejscach i rozmaitych sytuacjach. Zajęcia prowadzili p. Beata Róg, oraz p. Robert Zaczek. Scenariusz opracował p. Brunon Bielecki. W zajęciach uczestniczyli dzieci i rodzice.

Dziecko:

 • Potrafi podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania;
 • Wie, komu i w jakiej sytuacji może ujawnić swoje dane;
 • Zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w parku;
 • Potrafi rozpoznać podaną sytuację jako zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • Potrafi wymienić kilka niebezpieczeństw z jakimi może spotkać się w środowisku przyrodniczym;
 • Potrafi wymienić kilka niebezpiecznych miejsc i urządzeń z jakimi może spotkać się w środowisku przedszkolnym i domowym;
 • Zna i prawidłowo wykonuje pozycję obronną przed oszczekującym psem i atakującym psem;
 • Zna zasady bezpiecznego zachowania na ulicy;
 • Wie jak zachować się w kontakcie z nieznajomym;
 • Szybko reaguje na polecenia;

Rodzic:

 • Wspiera dziecko w podejmowaniu decyzji
 • Zna konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego (przewożenie dziecka, przechodzenie przez ulicę itp.)
 • Potrafi udzielić pomocy przedmedycznej i odpowiednio reagować w przypadku niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia swojej rodziny i innych
 • Zna zasady wzywania pomocy ratowniczej, medycznej i podawania odpowiednich danych podczas kontaktu.

 

Scenariusz zajęć: „W POSZUKIWANIU SZALA PANI JESIENI”

Prowadzące: Renata Marek. Barbara Więzik

Cele:

 • wspieranie rodziców w procesie wychowania i kształtowania prawidłowych postaw dziecka
 • wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu
 • wdrażanie dzieci do zakazu zrywania i próbowania nieznanych owoców, grzybów i roślin
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i inwencji twórczej
 • uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych na świeżym powietrzu

Dziecko:

 • potrafi ubrać się odpowiednio do pogody
 • potrafi rozróżnić podstawowe grzyby jadalne i trujące
 • wie co jeść w okresie jesiennym aby nie chorować

Rodzic

 • wie jak ubierać dzieci, aby się nie przeziębiały
 • potrafi rozróżnić i nazwać najczęściej występujące grzyby w naszym lesie
 • potrafi rozpoznać objawy zatrucia grzybami i wie jak reagować w razie spożycia trującego grzyba
 • zna naturalne metody wzmacniania odporności

Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach. Do zobaczenia wkrótce! 🙂

 

Relacja fotograficzna z zajęć:


Opis Programu Profilaktycznego:

Akademia Przedszkolaka