„Czy znasz swoje miasto?” – konkurs wiedzy o Szczyrku

Regulamin

 1. Organizator konkursu: Urząd Miejski w Szczyrku

Realizatorzy konkursu:
* ZSPiG nr 1 im. Heleny Marusarzówny
* ZSPiG nr 2 im. Królowej Jadwigi

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wiedzy o historii Szczyrku
 • wzmacnianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi międzyludzkich
 • ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej
 • pierwszy etap – szkolny ma formę indywidualnego pisemnego testu i  odbywa się we własnych szkołach wg 50 pytań opracowanych przez Organizatorów konkursu.  Szkoła wyłania 3 drużyny po 3 uczniów, którzy najlepiej napisali test w każdej klasie (I, II, III gimnazjum)

etap I – szkolny rozegrany zostanie w szkołach do 20.09.2013r.
etap II – międzyszkolny odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, Informacji i Promocji w Szczyrku do 25.10.2013r. (Dokładny termin dostanie podany we wrześniu 2013r.).

Rywalizować będzie sześć drużyn (po 3 z każdego gimnazjum) po 3 uczniów w każdej. Łączna liczba uczestników z obu gimnazjów – 18.

Konkurs ma formę walki drużynowej. Uczniowie odpowiadają na pytania wylosowane z puli 100 (50 z etapu szkolnego i 50 nowych), które przygotują Organizatorzy konkursu. Etap ten ma formę ustną i obejmuje wiedzę na temat:
– historii Szczyrku
– zabytków miasta
– znanych ludzi ze Szczyrku
– turystyki, sportu, rekreacji
– ludności, życia społecznego i gospodarczego

 • w konkursie zostaną przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce drużynowo,
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu przeprowadzenia etapu drugiego, bezpośrednio po jego zakończeniu.
 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
 1. Pytania do części I konkursu (etap szkolny) podane będą na stronach internetowych szkół od  10.07.2013r.
 1. Bibliografia do części II konkursu (etap międzyszkolny) zostanie podana we wrześniu 2013r.