Pytania do etapu szkolnego konkursu wiedzy o Szczyrku „Czy znasz swoje miasto?”

 1. Skąd, według Andrzeja Komonieckiego, pochodzi nazwa góry Skrzyczne?
 2. Jak brzmiała pierwotna nazwa góry Klimczok?
 3. W którym wieku miało miejsce na terenie Szczyrku osadnictwo wołoskie?
 4. Opisz pochodzącą z XVII wieku pieczęć wsi Szczyrk.
 5. Kogo w Szczyrku określa się mianem „pnioków”? Kim są „krzoki” i „ptoki”?
 6. Kim byli pierwsi osadnicy na terenie Szczyrku w XV wieku?
 7. Jak pierwotnie nazywano Szczyrk? Jakie jest pochodzenie nazwy miejscowości?
 8. W którym roku miały miejsce w Szczyrku jezuickie misje, których pamiątką jest krzyż znajdujący się dzisiaj w kaplicy u Walczaków?
 9. Z jakim historycznym wydarzeniem związany jest krzyż stojący w ogrodzie państwa Więzików na ul. Beskidzkiej 123?
 10. Jak nazywał się pierwszy szczyrkowski proboszcz?
 11. W jakim zaborze znalazł się Szczyrk w 1795 roku?
 12. Która z murowanych kapliczek szczyrkowskich powstała jako pierwsza?
 13. Podaj datę otwarcia pierwszej szkoły w Szczyrku.
 14. W którym roku otwarto szkołę w Szczyrku Górnym?
 15. Czym są gromanice?
 16. Dlaczego cmentarz szczyrkowski nazywa się „Więzikową Kępką?
 17. W którym roku wybudowano w Szczyrku kościół?
 18. Ile domów według Kroniki Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki stało w Szczyrku w roku 1909?
 19. W którym roku wybudowano pierwsze schronisko na Skrzycznem?
 20. Co obecnie mieści się w dawnym budynku „sokolni”? Co oznaczała ta nazwa?
 21. W roku 1935 w Szczyrku oddano do użytku Dom Katolicki. Co znajduje się obecnie w tym budynku?
 22. W którym roku powstała pierwsza linia autobusowa Szczyrk-Bielsko?
 23. Podaj imię i nazwisko Burmistrza Miasta Szczyrk.
 24. Podaj datę wyzwolenia Szczyrku spod okupacji niemieckiej.
 25. Kogo upamiętnia pomnik stojący w „Zwierzyńcu”?
 26. Skąd pochodzi nazwa „Salmopol”?
 27. Jak wyglądała używana do 1926 roku pieczęć wsi Salmopol?
 28. W którym roku powstała w Salmopolu jedyna w Galicji polska, ewangelicka szkoła z prawami szkoły publicznej, w której uczyły się też dzieci katolickie?
 29. W którym roku Salmopol przyłączono do Szczyrku?
 30. Dlaczego Malinowską Skałę ewangelicy nazywają „świętą górą”?
 31. „Był najmłodszym biskupem w Polsce-synem beskidzkiej ziemi, urodzonym w Szczyrku”. O kim mowa?
 32. Kiedy miały miejsce objawienia NMP na Górce?
 33. W którym roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła na Górce?
 34. W 1937 roku powstał w Szczyrku pierwszy klub narciarski. Jaką nosił nazwę?
 35. W którym roku wybudowano pierwszą skocznię na Skalitem?
 36. Jaki medal zdobył Stefan Hula podczas Mistrzostw Świata w skokach w Falun (Szwecja) w roku 1974?
 37. W którym roku w Zakopanem Antoni Łaciak zdobył wicemistrzostwo świata w skokach?
 38. Który ze skoczków pochodzących ze Szczyrku osiągnął jako pierwszy Polak odległość 100 m na „mamuciej” skoczni w Planicy?
 39. Na jakiej wysokości leży szczyt Skalite?
 40. Na jakiej wysokości położony jest obszar Szczyrku?
 41. Wymień przysiółki Szczyrku.
 42. Jak jest powierzchnia Szczyrku?
 43. Wymień cztery gatunki drzew stanowiące drzewostan lasów szczyrkowskich.
 44. Jak nazywają miejscowi górale pluszcza, chronionego ptaka z rzędu wróblowatych, który żyje nad brzegami Żylicy?
 45. Wymień cztery pojedyncze twory przyrody nieożywionej uznawanej za pomniki przyrody znajdujące się na terenie Szczyrku.
 46. Do jakiego jeziora wpada Żylica?
 47. Jak nazywa się dzisiaj ulica, którą wiodła kiedyś stara austriacka droga dojazdowa ze Szczyrku do Bielska i Żywca?
 48. Jaki święty jest drugim patronem Sanktuarium św. Jakuba Starszego?
 49. W którym roku miała miejsce konsekracja nowego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła?
 50. Co jest najstarszym zabytkiem historycznym miasta Szczyrk?

Pytania opracowano na podstawie książki Bogusławy Foryś: „U stóp Skrzycznego”