W poniedziałek 18.11.2019 i we wtorek 19.11.2019 roku uczniowie klasy VII , VIII a      i VIII b wzięli  udział w spotkaniu z żołnierzem  chorążym  Waldemarem  Łysakowskim, który zapoznał młodzież z warunkami służby w wojsku. Omówił zajęcia i czynności, warunki w jakich odbywa się służba. Przedstawił rodzaje wojsk, stopnie wojskowe, ścieżki kariery w wojsku oraz możliwości zarobkowe.

              Wojsko   Polskie   prowadzi   wiele   misji   zagranicznych.   Są   to   operacje  pokojowe, obserwacyjne, humanitarne, stabilizacyjne, szkoleniowe. Pan chorąży W. Łysakowski brał udział w jednej z takich misji w roku 2007 w Afganistanie. Warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, wykorzystywanie  sprzętu  ( samoloty,  helikoptery,  samochody  bojowe  i  sanitarne ), bazy i ich wyposażenie wzbogacone o barwne opowieści zobaczyli na zdjęciach i krótkich filmach.