Pobiegną z biało-czerwonymi akcentami

Zmagania sportowe w kategoriach dzieci i młodzieży będą głównym wydarzeniem drugiej edycja „Biało-czerwonego biegu pod Skrzycznem”. W Szczyrku, w czwartek 10 listopada 2022 roku, w wyjątkowo uroczysty sposób świętowana będzie kolejna rocznica odzyskania Niepodległości. Liczne patriotyczne akcenty pojawią się tego dnia również wraz z tradycyjnym „Marszem Radości z Niepodległości”.

Skuteczne połączenie aktywności fizycznej, popularyzacji zdrowego trybu życia wśród młodego pokolenia i integracji społecznej wraz z pogłębianiem postaw patriotycznych – takie założenia przyświecać będą imprezie, która dofinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. „Biało-czerwony bieg pod Skrzycznem” w swojej nazwie nawiązuje do rywalizacji w bliskości najwyższego szczytu w masywie Beskidu Śląskiego, a zarazem krzewienia patriotyzmu przy okazji ważnego narodowego święta.

Start biegu w czwartek 10 listopada i tym razem nastąpi ze stadionu lekkoatletycznego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. Po wspólnej rozgrzewce, w której udział wezmą również znani sportowcy, uczniowie placówek oświatowych ze Szczyrku zaopatrzeni w biało-czerwone akcenty przebiegną pieszymi ścieżkami w pobliżu kompleksu skoczni narciarskich Skalite, by około godziny 11:00 finiszować na mecie ustawionej na Placu św. Jakuba w centrum miasta. Każdy uczestnik kończący bieg otrzyma medal oraz flagę. Te powiewać będą zwłaszcza punktualnie o godz. 11:11, gdy odśpiewany zostanie wspólnie hymn narodowy. W trakcie dalszej części uroczystości najlepszym zawodniczkom i zawodnikom w poszczególnych kategoriach wręczone zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe.

Akcentem patriotycznym przedsięwzięcia będzie symboliczne oddanie hołdu walczącym przed laty o wolność Ojczyzny. Młodzież uczestnicząca w biegu oraz kolejnej odsłonie „Marszu Radości z Niepodległości”, organizowanego tradycyjnie  w przededniu 11 Listopada przez Szkołę Podstawową nr 1 w Szczyrku, z kwiatami i zniczami pojawi się w dwóch miejscach pamięci – pod pietą upamiętniającą żołnierzy VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych Zgrupowania „Bartek”, którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1944-1947, oraz na terenie Parku Zwierzyniec przy pomniku i obelisku poświęconym ofiarom I i II wojny światowej.

„Biało-czerwony bieg pod Skrzycznem” to inicjatywa Fundacji Sokoły Podbeskidzia. Wydarzenie odbędzie się przy partnerskim udziale Miasta Szczyrk oraz funkcjonujących na jego terenie placówek oświatowych. Patronat nad nim objął Poseł na Sejm RP Przemysław Drabek.