Trzydniowy maraton egzaminów gimnazjalnych już za nami. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Egzaminu gimnazjalnego nie można zatem nie zdać.‎ Wyniki egzaminu gimnazjalnego są jednak istotne, bo stanowią część kryterium przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Arkusze i przykładowe odpowiedzi:

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-egzamin-gimnazjalny-2017/arkusze