Uczniowie klas 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku uczestniczyli w konkursie online z wiedzy o Unii Europejskiej “Eurodyta” 2017 r. zorganizowanym przez Książnicę Beskidzką – Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej.

Konkurs polegał na odpowiadaniu drogą mailową na pytania konkursowe z zakresu wiedzy o UE. W konkursie tym brało udział 344 uczniów z 39 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Zadaniem uczestników było, codziennie, przez okres 5 dni, udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie Punktu i przesyłanie ich drogą elektroniczną. Maksymalną punktację w konkursie otrzymało 136 osób.

Komisja konkursowa drogą losowania wyłoniła 10 (dziesięciu) głównych laureatów. Uczennica kl.6 Łucja Zaczek została laureatką. Gratulujemy !