Milena i Wojtuś Łatanik pozdrawiają. Wypoczywając,stworzyli piękną budowlę.