Relacja fotograficzna

Dyrekcja  oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku dziękuje za udział w XI Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbyła się dnia 15 marca 2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

Giełda, skierowana głównie do uczniów klas VIII i III gimnazjum promuje ofertę edukacyjną głównie szkół powiatu bielskiego (30 szkół). Promotorzy udzielą rzetelnych informacji o przedmiotach wiodących, profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół. Poradą służyło 2 doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku- Białej. Nasza inicjatywa spotkała się z przychylnością i dużym zainteresowaniem wszystkich obecnych.