Zaczynający się sezon grzewczy to, jak co roku walka o czyste powietrze

w naszej gminie. Dlatego 25 października w godzinach od 10.00 – 12.00 na placu św. Jakuba w Szczyrku odbył się happening ekologiczny „Powietrze bez smogu”. Adresatami byli mieszkańcy miasta Szczyrk, turyści a przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół i przedszkola – razem około 320 osób. Na  placu obecni byli również przedstawiciele Urzędu miasta – zastępca Burmistrza Pan Wojciech Kufel oraz Pani Edyta Caputa – inspektor oświaty.

Podsumowane zostały działania ekologiczne prowadzone w placówkach szkolnych i przedszkolu gdzie odbyły się konkursy – plastyczny dla klas 1-3 SP i „o” oraz testy wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza dla klas IV-VIII. Na placu rozdano nagrody ufundowane przez Urząd Miasta – czujniki czadu oraz słodycze dla zwycięzców w konkursie plastycznym i konkursie wiedzy.

W ramach happeningu ekologicznego zwróciliśmy uwagę wszystkim mieszkańcom miasta, dzieciom i młodzieży na problem, jakim jest smog, skąd się bierze i jaki jest jego wpływ na nasze zdrowie. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, który miał poszerzyć wiedzę i wrażliwość zebranych osób na temat dbania o środowisko

Strażacy zapalili ogniska, pokazując, w jaki sposób pali się drewno suche i mokre oraz plastikowe śmieci. Na placu odbył się konkurs z segregacji śmieci oraz mini konkurs wiedzy na temat smogu.

ZDJĘCIA