12 września 2019 roku delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku wraz z pocztem sztandarowym i opiekunami udała się do Pogórskiej Woli, aby wziąć udział w obchodach 78 rocznicy śmierci patronki szkoły Heleny Marusarzówny i sześciu innych więźniarek w miejscu egzekucji wykonanej przez hitlerowców.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa w Pogórskiej Woli. Wzięli w niej udział Uczniowie wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym SP im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli, zaproszone delegacje szkół noszących im. Heleny Marusarzówny z Zakopanego, z Zębu, ze Szczyrku, z Woli Rzędzińskiej, delegacje trzech szkół im. Armii Krajowej z Tarnowa oraz zaproszeni goście wśród , których byli przedstawiciele IPN, Kuratorium Oświaty w Tarnowie, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej.
Po mszy św. wszyscy udali się do lasu przed pomnik pomordowanych i tam odbył się apel poległych, salwa honorowa, zostały złożone wieńce przez delegacje w asyście VI Brygady Powietrznodesantowej im. Gen. S. Sosabowskiego z Krakowa.
Uczestnicy uroczystości bardzo się wzruszyli w czasie przemówienia p. dyr. Szkoły Reginy Kiwior, która przedstawiła okoliczności śmierci i relację naocznego świadka tego zdarzenia.
Następnie wszyscy uczestnicy przejechali do szkoły, aby wziąć udział w uroczystym odsłonięciu popiersia patronki szkoły Heleny Marusarzówny i części artystycznej.
Na zakończenie wszyscy spotkali się w stołówce szkolnej.

K.M.