W związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) na Śląsku i w Krakowie wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego. Obowiązuje on od 26 listopada od godz. 00.00 do 15 grudnia do godz. 23.59.