ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W III SZKOLNYM KONKURSIE  „Z PATRONEM POD RĘKĘ”.

Konkurs odbędzie się 31 marca 2021 roku i jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im Heleny Marusarzównej. Celem konkursu jest popularyzacja postaci Heleny Marusarzówny wśród młodzieży poprzez wzbogacenie wiadomości o jej życiu i działalności.

 

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

klasy 1-3 – praca plastyczna

klasy 4-6 – test wiedzy o Helenie Marusarzównej

klasy 7-8 – test wiedzy o Helenie Marusarzównej oraz praca pisemna – wywiad.

 

Praca plastyczna musi spełnić poniższe wymagania:

Musi przedstawiać Helenę Marusarzówną (portret, scenę z życia)

Format prac: A4, A3.

Technika:  rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farby plakatowe, akwarele, tempery, pastel olejny, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę, wykonaną samodzielnie.

Praca plastyczna powinna być w czytelny sposób opisana na odwrocie:

  • Imię i nazwisko wykonawcy, klasa,
  • Tytuł pracy,

Termin oddania pracy: 16.04.2021r.

Prace można zostawić u Pani Dominiki Słowiak lub Pani Pauliny Marek.

Test wiedzy dla klas 4-6

Obejmuje wiedzę na temat życia Heleny Marusarzównej jej dokonań sportowych oraz działalności na rzecz ruchu oporu (test z zadaniami zamkniętymi).

Bibliografia:

http://www.watra.pl/zakopane/gory/2011/09/12/piekna-helena-marusarzowna-w-70-lecie-smierci

https://dzieje.pl/aktualnosci/100-lat-temu-urodzila-sie-helena-marusarzowna-wybitna-narciarka-i-bohaterski-kurier

https://dzieje.pl/postacie/helena-marusarzowna-1918-1941

 

Test odbędzie się w pierwszym dogodnym terminie po powrocie uczniów do szkoły.

Zapisy u Pani Justyny Nikiel i Pani Urszuli Gurba-Kruczek.

Test wiedzy dla klas 7-8 

Obejmuje wiedzę na temat życia Heleny Marusarzównej jej dokonań sportowych oraz działalności na rzecz ruchu oporu (test z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi).

Bibliografia:

A.Filar, M. Leyko Laury na śniegu, Warszawa 1978 str. 360-380,389-390,399-402.

http://www.watra.pl/zakopane/gory/2011/09/12/piekna-helena-marusarzowna-w-70-lecie-smierci

https://dzieje.pl/aktualnosci/100-lat-temu-urodzila-sie-helena-marusarzowna-wybitna-narciarka-i-bohaterski-kurier

https://dzieje.pl/postacie/helena-marusarzowna-1918-1941

https://naszahistoria.pl/nie-bala-sie-lawin-i-niemcow-piekna-sportsmenka/ar/11654490

Test odbędzie się w pierwszym dogodnym terminie po powrocie uczniów do szkoły.

Zapisy u Pani Justyny Nikiel i Pani Urszuli Gurba-Kruczek.

Kryteria oceny wywiadu

Forma:

  1. Zapis w formie dialogu.
  2. Wyraźne wskazanie na uczestników dialogu.
  3. Minimum 10 pytań.

Treść:

  1. Wywiad zawiera ważne informacje dotyczące życia prywatnego (min.3) i zawodowego (min.3).
  2. Wywiad zawiera min. 2 inne ważne informacje o bohaterce np. plany, marzenia, wspomnienia, wartości, którymi kieruje się w życiu.

Zapis:

  1. Dopuszczalne są 2 błędy ortograficzne i 3 błędy interpunkcyjne.

Język

  1. Dopuszczalne są 3 błędy językowe.
  2. Wymagany jest bogaty język; ciekawe rozbudowane zdania.

Termin oddania pracy: 16.04.2021r.

Punkty zdobyte w teście oraz za pracę pisemną sumują się.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.