„Integracja młodzieży polsko-czeskiej”

Gmina Szczyrk w okresie od marca 2013 r. do czerwca 2013 r. uczestniczy w projekcie pn. „Integracja młodzieży polsko-czeskiej”, która ma na celu poszerzenie współpracy polsko-czeskiej na szczeblu samorządowym a także przełamywanie stereotypów dotyczących barier kulturowych. W projekcie biorą udział dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pisku. Głównym celem projektu są wspólnie podjęte działania mające na celu umocnienie i pogłębianie sąsiedzkich kontaktów między obiema wspólnotami oraz rozwijanie współpracy w tym zakresie. Wspólne inicjatywy będą stymulować młodzież do partnerskiego działania oraz zainspirują ją do aktywnego i zjednoczonego współdziałania. Innymi niemniej ważnymi celami projektu są: wymiana doświadczeń w codziennym życiu rówieśników w Polsce i Czechach, wzajemne poznawanie się, udział w imprezach sportowych, kulturalnych, poznawania kultury, sztuki, tradycji obu społeczeństw, pogłębianie i zacieśnianie już istniejących kontaktów oraz nawiązywanie nowych. Cele projektu będą realizowane poprzez dwie główne imprezy: tygodniową wymianę młodzieży (dzieci oprócz uczęszczania do szkoły swojego partnera projektowego będą uczestniczyć również w codziennym życiu rodzinnym, będą m.in. wypełniać domowe obowiązki, poznawać sąsiednią kulturę, zwyczaje, obyczaje itp.) oraz wspólną imprezę z okazji Dnia Dziecka, polegającą przede wszystkim na współzawodnictwie sportowym pomiędzy szkołami ze Szczyrku i Piska. Projekt z pewnością zakończy się zawiązaniem nowych przyjaźni, kontynuacją podjętych działań oraz promowaniem wśród obu wspólnot współpracy transgranicznej.