4 kwietnia w godz. 17.00-18.00

odbędą się w naszej szkole konsultacje dla Rodziców.

Zapraszamy.