W piątek 8 czerwca uczniowie „Jedynki” będą rywalizować z kolegami z partnerskiej szkoły w Pisku (Czechy) w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych podczas Międzynarodowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej jest częścią działań szkoły w zakresie realizowania programu profilaktycznego „Bezpieczeństwo, Zdrowie, Ratunek” opracowanego przez p. B. Bieleckiego. Program wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczyrku.

Podsumowanie:

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i rywalizację. Nasz V MT BRD wygrała szkoła podstawowa z Czech. Gratulujemy. Uczestnicy biorący udział w konkursie wygrali artakcyjne nagrody w tym 3 rowery górskie ufundowane przez GKRPA w Szczyrku.

Serdecznie dziękujemy

Relacja fotograficzna