Nauczyciele naszej szkoły chętnie angażują się w działalność lokalnego środowiska.

12 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach w ramach spotkań członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobył się wykład pt. „Muzyka filmowa”. Prelekcję ilustrowaną prezentacją wygłosiła pani Justyna Nikiel. Zebrani z zainteresowaniem przysłuchiwali się ciekawie przedstawianemu tematowi. Emocje wzbudzały informacje o początkach filmu i kina, obejrzenie pierwszych zarejestrowanych na taśmie filmów, znane motywy muzyczne, a także quiz na zakończenie.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem od uczestników, a pani Justyna złożyła podpisy w indeksach „studentów”.