W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak powinny wyglądać zgodne z prawem oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dotyczące wykorzystywania wizerunków nieletnich, przetwarzania ich danych osobowych Rzecznik Praw Dziecka opublikował wzory takich oświadczeń, które będą obowiązywać od roku szkolnego 2020/2021.

ZGODA-RODZICA-OPIEKUNA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH

ZGODA-NA-WYKORZYSTANIE-WIZERUNKU-DZIECKA