2020-06-04

Burmistrz Miasta informuje, iż w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych nie będzie przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach, Przedszkole Publiczne również będzie zamknięte.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że placówki oświatowe na terenie miasta Szczyrk w dalszym ciągu prowadzą naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz konsultacje dla uczniów zarówno w formie na odległość jak i bezpośredniej w szkołach w umówionych z uczniami terminach. Szczególną uwagę szkoły poświęcają uczniom klas ósmych.

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Burmistrz Miasta Szczyrk

Antoni Byrdy