W naszej bibliotece odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy 1a.  Dzieci wysłuchały krótkiego występu przygotowanego przez starsze koleżanki i kolegów z klasy 3a. Następnie wypowiedziały tekst przysięgi i oficjalnie stały się czytelnikami naszej biblioteki. Każdy nowy czytelnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.