Próbny egzamin gimnazjalny

Arkusze i odpowiedzi

https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Egzamin-Gimnazjalny-z-Operonem/Baza-arkuszy

04.12.2018
(wtorek)
Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna

09:00–10:00 Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 minut)

11.00–12.30 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 90 minut)

 

Dla nauczycieli:

13:00 Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z części humanistycznej
Dla ucznia:

13:00 Publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami z części humanistycznej na stronie https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Egzamin-Gimnazjalny-z-Operonem/Baza-arkuszy

05.12.2018
(środa)
Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część matematyczno-przyrodnicza 

09.00–10.00 Egzamin z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60minut)

11.00–12.30 Egzamin z matematyki (czas trwania: 90 minut)

 

Dla nauczycieli:

13:00 Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z części matematyczno-przyrodniczej

Dla ucznia:

13:00 Publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami z części matematyczno-przyrodniczej na stronie https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Egzamin-Gimnazjalny-z-Operonem/Baza-arkuszy

06.12.2018
(czwartek)
Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – egzamin z języka obcego

09.00–10.00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (angielski, niemiecki  – czas trwania: 60 minut)

11.00–12.00 Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (angielski, niemiecki – czas trwania: 60 minut)

 

Dla nauczycieli:

13:00 Publikacja modeli odpowiedzi oraz udostępnienie panelu do wpisywania wyników z języków obcych

Dla ucznia:

13:00 Publikacja arkuszy wraz z odpowiedziami z języków obcych na stronie https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Egzamin-Gimnazjalny-z-Operonem/Baza-arkuszy

 28.01.2019

15:00

Zamknięcie panelu do wpisywania wyników
 09.02.2019
godz. 9:00
Udostępnienie raportów Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z OPERONEM oraz opublikowanie rankingów ogólnopolskich
 po 21.02. 2019 Wysyłka certyfiakatów do szkół z rankingu TOP 10 w Polce oraz TOP 3 w województwach
 04.03. 2019
godz. 9:00
Udostępnienie arkuszy II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego