Poniżej przedstawiamy aktualne procedury sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY:

EGZAMIN GIMNAZJALNY:

Uwaga! Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z powyższymi procedurami sprawdzianu i egzaminu. Prosimy również rodziców o zapoznanie się z dokumentacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


źródło: CKE