Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. Reformy Edukacji 2017.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/


Harmonogram

Projekty Ustaw

O reformie

http://reformaedukacji.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/plakat-reforma.jpg