W latach 2018-2020 nasza szkoła uczestniczy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. ” Nasza droga ponad średnią”.

Głównym celem programu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.. Wnioskodawcą – liderem projektu jest Gmina Szczyrk. Wydatki kwalifikowane to 417653,83 zł Wnioskowane dofinansowanie – 375 888,45 zł.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z matematyki, biologii, przyrody, geografii.