REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

STOP SMOG”

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1im. Heleny Marusarzówny
    w Szczyrku
  • Cele konkursu:

– rozwijanie świadomości ekologicznej

– uświadamianie wpływu smogu na otoczenie

– propagowanie sposobów zapobiegania zjawisku smogu

– rozwijanie kreatywności w zakresie technik sztuki plastycznej

  • Uczestnicy:

– Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III SP i klas „0” w Szczyrku

  • Praca konkursowa

– Temat: smog- jego wpływ na otoczenie oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku

– Rozmiar pracy: A4 lub A3

– Forma: dowolna (płaska lub przestrzenna)

– Praca ma być wykonana samodzielnie przez autora

  • Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– oryginalność/ kreatywność

– walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania

  • Przebieg konkursu:

– Uczniowie składają prace w swoich placówkach do 22 października

– Komisje konkursowe powołane w placówkach, do 24 października

wyłaniają zwycięskie prace: 3 nagrody główne

– Wręczenie nagród: podczas happeningu ekologicznego:

25 października 2019r.