REGULAMIN KONKURSU WIEDZY  dla uczniów kl. VII-VIII SP „Powietrze bez smogu”

 

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku
 2. Cele konkursu:
 • edukowanie młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza i przeciwdziałania tzw. „niskiej emisji”,
 • promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, w szczególności powietrza,
 • uświadamianie szkodliwości emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz spalania odpadów różnego pochodzenia,
 • wzrost świadomości młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza,
 • uświadamianie wpływu zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu, na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.
 1. Tematyka konkursu:
 • powietrze i jego zanieczyszczenia (problem ozonu w troposferze i stratosferze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne opady, smog typu Londyn i Los Angeles),
 • źródła zanieczyszczeń powietrza, „niska emisja”,
 • sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza,
 • alternatywne źródła energii,
 • monitoring zanieczyszczeń powietrza,
 • skala porostowa i jej zastosowanie,
 • źródła informacji o jakości powietrza i ich interpretacja,
 • wpływ zanieczyszczeń powietrza na człowieka i środowisko naturalne,
 • sposoby efektywnego wykorzystania paliw,
 • skutki spalania odpadów w piecach i kotłach domowych,
 • wpływ komunikacji i transportu na jakość powietrza,
 • metody ochrony powietrza,
 • uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego
 1. Uczestnicy:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII SP

 1. Przebieg konkursu:
 • Eliminacje przeprowadzane są w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku w dniu 22 października 2019 r.
 • Uczniowie rozwiązują test wiedzy (zadania zamknięte i otwarte).
 • Komisje konkursowe powołane w placówkach oceniają prace pisemne do dnia 24 października 2019r. i wyłaniają I, II i III miejsce.
 • Wręczenie nagród odbędzie się podczas happeningu ekologicznego: 25 października 2019r.
 1. Bibliografia:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

https://oddychajpowietrzem.pl/

https://powietrze.slaskie.pl/

https://powietrze.slaskie.pl/content/moge-zatrzymac-smog

https://powietrze.slaskie.pl/content/dziel-sie-wiedza-o-smogu–materialy-edukacyjne

https://powietrze.slaskie.pl/content/faq

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/140129/v/latest/t/student-canon/m/ifq2VXhQiS

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/140129/v/39/t/student-canon/m/ifl6MLKM7u

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/140129/v/39/t/student-canon/m/izjcUfGc6w

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/141001/v/latest/t/student-canon/m/ifc3Qv6OxA

http://www.tworzymyatmosfere.pl/wplyw-zanieczyszczenia-powietrza-na-zdrowie

 

https://epodreczniki.pl/a/film/Dc2jtbWl7

https://epodreczniki.pl/a/jak-ograniczyc-zawartosc-tlenku-weglaiv-w-powietrzu/Dx6cCTS3n

wiadomości zawarte w podstawie programowej z biologii i chemii w szkole podstawowej