Informujemy, że rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 3-5 kwietnia 2017 roku.

W tych dniach opiekę nad uczniami biorącymi udział w rekolekcjach sprawują nauczyciele religii. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, opiekę zapewnia świetlica szkolna.