Dyrektor ZSPiG Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku ogłasza zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje się zasady rekrutacji do klasy pierwszej SP, które obowiązywały w roku ubiegłym. Prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji do sekretariatu szkoły. W nowym roku szkolnym nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum.


Dokumenty 2017/2018


Poradnik dla rodziców – Ministerstwo Edukacji Narodowej