Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczyrk na rok szkolny 2018/2019

DOKUMENTACJA DO POBRANIA – PLIKI PDF

Otwórz pliki do pobrania

Informacje szczegółowe:

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:
• ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
lub
• REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się bezpośrednio w szkołach.

Zapisy do szkół obwodowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku, ul. Myśliwska 154

rozpoczynają się dnia 1 marca 2018 r. o godz. 9.00 i trwają do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni formularz – ZGŁOSZENIE.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 1 marca 2018 r. o godz. 9.00 i trwa do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/229/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły,
2. Kandydat, który mieszka w odległości mniejszej niż 3 km od szkoły,
3. Kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym,
4. Kandydat, który realizował roczne przygotowanie przedszkolne w obwodzie danej szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK wraz niezbędnymi załącznikami o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr XXXVIII/229/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczyrk na rok szkolny 2018/2019.

Szczyrk, dnia 31 stycznia 2018r.