Lista dzieci przyjętych do klasy 1SP na rok szkolny 2017/2018.