Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W przypadku braku miejsc w placówce, prosimy o kontakt z Organem Prowadzącym – Burmistrz Miasta Szczyrk ul. Beskidzka 4.

Oddział dla uczniów klas 1-3 został zamknięty – brak miejsc. Dla osób poszukujących miejsc w tym oddziale prosimy o kontakt z Oddziałem Edukacyjnym ul. Beskidzka 4.

 

Учні з України у віці обов’язкового навчання та обов’язкового навчання (7-18 років) приймаються до державних шкіл і отримують догляд та навчання на умовах, що застосовуються до громадян Польщі. Прийом до школи можливий протягом усього навчального року, а клас, у якому продовжити навчання, визначається за сумою закінчених навчальних років за кордоном.

У разі відсутності місць на об’єкті просимо звертатися до керівного органу – мера Щирка, вул. Бескидзка 4.

Клас для учнів 1-3 класів закритий – місць немає. Для тих, хто шукає місця в цьому відділенні, 
звертайтеся до відділу освіти, вул. Бескидзка 4.

1.Oświadczenie dot dziecka z Ukrainy

1.Декларація на дитину з України

 

2.Wniosek o przyjęcie dla dziecka z Ukrainy

2.Заява про зарахування дитини з України

 

źródło zdjęcia: https://inpa.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/27/2022/03/700×450-crop-90-ukraina-aktualnosci.jpg