Zarządzenie Nr 60/20/21

Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku z dnia 2 sierpnia 2021 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

(…)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku wyznacza

Panią Agnieszkę Laszczak

na Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczyrku.

Zarz. RODO


INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZYRKU.

Pobierz plik – Informacja dla rodziców RODO