Dziś uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018 w nowej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku. Podczas Mszy Św.nastąpiło również poświęcenie nowego sztandaru Szkoły.

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. (za MEN – http://reformaedukacji.men.gov.pl/)