W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 ,Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 12 i 13 marca br. a od 16 marca o całkowitym zamknięciu szkoły do 10 kwietnia 2020r. Rodzice,którzy są zmuszeni przyprowadzić dzieci do szkoły w dniach 12 i 13 marca, poinformują nauczycieli wychowawców o godzinach pobytu dzieci w szkole.
Na czas zawieszenia zajęć prosimy o śledzenie na bieżąco dziennika elektronicznego oraz strony szkoły www.szkola1.pl
W sprawach pilnych proszę o kontakt z Dyrektorem szkoły tel. 785 191 961.
Przypominamy Państwu o przestrzeganiu zasad higieny oraz pozostawieniu uczniów w miejscu zamieszkania.

DO UCZNIÓW
„Nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. To jest czas, który ma zabezpieczyć waszych bliskich przed skażeniem”.- Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski