Szkolne Koło Młodych Ratowników składzie Maksymilian Marek, Mikołaj Skaziak (kl. V) oraz Piotr Błachut (kl. IIIG) przeprowadzili zajęcia dla klas I-III z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas nauczania zintegrowanego wykazali się już znajomością tematu biorąc aktywny udział w prelekcji.

Podobne zajęcia zostaną przeprowadzone w klasach IV-VI przez Dawida Filipczaka, Szymona Kubalę oraz Piotra Błachuta (kl. IIIG).