2 czerwca w ramach szkolnego programu profilaktycznego po raz szósty będziemy rywalizować o tytuł najlepszej szkoły w zawodach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju wezmą udział szkoły ze Szczyrku i Pisku (Czechy). Turniej składa się z części teoretycznej i praktycznej jazdy rowerem po torze przeszkód. Wszyscy uczestnicy mają okazję zdobyć atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczyrku.