13 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bielsku- Białej.

Był on poprzedzony etapem szkolnym, w czasie którego jego uczestnicy rozwiązywali test podstawowy składający się z 20 pytań.

Finalnie naszą szkołę godnie reprezentowała, w Starostwie, dwuosobowa drużyna, tzn. Kamil Zieliński i Adam Bieniek z kl. VII.

Chłopcy wykonywali- pod czujnym okiem ratowników medycznych- 2 zadania praktyczne oraz rozwiązywali krzyżówki dotyczące tematyki konkursu.

Uczniowie mieli możliwość uzyskania cennych wskazówek

od profesjonalistów oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami konkursu , co znacznie przyczyniło się do poprawy umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Podczas konkursu młodzieży kibicowali m. in.

p. Helena Byrdy- Przybyła- radna powiatowa, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz p. Wojciech Waligóra- dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

M.K.