„LEPSZA  SZKOŁA” edycja 2018/2019.

Uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział wraz z nauczycielami języka polskiego mgr Krystyną Kubicą i mgr Joanną Kowalewską oraz nauczycielami matematyki mgr Aleksandrą Wandzel i mgr Robertem Zaczkiem, co mamy nadzieję przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania, a przełoży się bezpośrednio do osiągnięcia jak najlepszych wyników egzaminu ósmoklasisty.

Organizator docenił wkład pracy nauczycieli i młodzieży, przyznając nam Certyfikat „Lepszej Szkoły”.